tisdag 14 maj 2013

TEAM SWEDISH SCHOOL RESTAURANTS DEL II


 
I Matlagnings-OS I Erfurt i Oktober 2012 deltog, för första gången, ett lag bestående av kommunala skolkockar. Detta lag deltog i den s.k GV klassen, populärt kallad storköksklassen, och tog där en sensationell silvermedalj på sin tävlingsdag. Detta gav en total sjundeplats bland de 16 deltagande lagen, och detta gav eko i matvärlden.
Med väldigt begränsade resurser och med väldigt få träningstillfällen, visade det sig att svenska skolkockar stod sig, mer än väl, i yrkeskunnde och tävlingsförmåga jämtemot de betydligt mer namnkunniga motståndarna.
Denna framgång innebar ett enormt lyft för oss skolkockar, och gav en ordentlig statushöjning av yrket. Det gav också publicitet långt utanför skolmatsvärldens gränser, med bl.a inbjudan till Rosenbad, där laget diplomerades av Eskil Erlandsson för sina framgångar i tävlingen.

Detta gav oss blodad tand, och vi har nu beslutat att gå vidare med ytterligare en satsning. För skolmatens skull. För alla de tusentals kockar inom skola/förskola, som dagligen sliter med att servera våra barn god och näringsriktig kost. För en ytterligare statushöjning av vårt yrke. För att underlätta nyrekryteringen av nya, hungriga kockar. För att utjämna könsfördelningen i köken, för jämlikhetens skull.
Vi vill göra detta genom att visa att vi finns. Att det ÄR riktiga kockar som finns i våra kök. En kreativ yrkeskår med stort kunnande, och som är betydligt bättre än det rykte som vi omges av.

Vissa förändringar har skett i laget sedan tävlingen i Erfurt.

Lagledare är fortfarande Michael Bäckman. Kökschef på Annerstaskolan i Flemingsberg, Huddinge & och inspiratör via sitt bolag M & H Bäckman AB
Kvar finns också Even Bakke, numera kökschef på Brunnsboskolan som ligger inom Måltid Norra Hisingen, Göteborg. Even driver också parallellt med detta, en firma för inspiration och föreläsningar.
Från att ha varit reserv under Erfurt OS, kliver nu Lyndon Mcleod, vinnare av SkolmatsGastro 2012, in i laget. Lyndon har lämnat sin anställning inom Värnamo Kommun och jobbar nu som kökschef på Gisle skolrestaurang i Gislaveds Kommun. Lyndon tar Fredrik Kämpenbergs plats i laget, då Fredrik valt att ställa sin plats till förfogande, och lämna laget.

Det första, helt nya ansiktet i laget, är Barbro Fernström. Barbro jobbar till vardags på Vallargärdets skola i Karlstad. Hon är redan ett känt ansikte i Värmland, där hon ägnat sig åt ett flertal olika lokala matprojekt. Dessutom är hon nominerad som årets skolkock i White Guide J:r (där även Even Bakke & Michael Bäckman nominerats) och är dessutom en välkänd och uppskattad profil i skolmatssverige. Barbro ersätter Martin Karlsson, som lämnat den kommunala skolmaten, och numera jobbar som kökschef på Axevalla Travrestaurang.

Då Lyndon Mcleod nu blivit ordinarie i laget behöver vi även en ny reserv. En som får den otacksamma uppgiften att vara tvungen att kunna allt, men inte med säkerhet får delta aktivt med matlagningen under tävling. För att vara reserv krävs en väldigt ödmjuk och flexibel person, men med stort kunnande. Här har valet fallit på Johan Ederström. Kock på Bergalyckans förskola i Ljungby. I och med detta val så är även Sveriges förskolekockar, representerade.

För att kunna genomföra denna satsning, så har vi givetvis knutit sponsorer till oss. Vi har försökt att välja företag med anknytning till branschen, och som har ett genuint intresse av att hjälpa oss i våra ambitioner att lyfta skolmåltiden. I nuläget är två av dessa sponsorer klara. Lantmännen Cerealia var vår mest aktive sponsor under tävlingarna i Erfurt och vill glädjande nog kvarstå i våra fortsatta strävanden mot nya medaljer. Vi är oerhört glada att man väljer att fortsätta att satsa på detta projekt och på våra ideér. Martin & Servera är vår nye råvarusponsor och vi ser med glädje fram emot ett fruktbart samarbete även med dom.

Martin & Servera, som har ett stort engagemang i skolmatsfrågan, visade omedelbart intresse för att medverka och vi är glada att Martin & Servera vill delta i denna unika satsning..
Vi för även diskussioner med ytterligare sponsorer, då intresset att stödja oss är stort från fler håll.
Våra mål och ambitioner för laget är

-deltagande i Storköksklassen i VM i Luxemburg i november 2014, under förutsättningar att vi blir antagna till denna tävling

-deltagande i OS i Erfurt 2016, vilket också blir denna satsnings slutmål, under förutsättningar att vi blir antagna till denna tävling

Med denna treårssatsning hoppas TSSR på att vi skall sätta fokus på våra skolkockar, skolrestauranger och på den offentliga maten i stort.
Givetvis måste varje satsning ha en vision. En prick över i.et. En slutkläm. Vi sticker inte under stolen vad vår vision är. Guld, och ingenting annatJ

Team TSSR

Vi kommer att finnas på facebook, och även kommuniceras via www.michaelbackman.blogspot.com samt våra sponsorers och kommuners informationskanaler
För vidare Information v.g kontakta

Michael Bäckman / lagledare TSSR  08-53533750 alt. 072-3506854

Cecilia Ceder/ Lantmännen Cerealia, tel 0709-278779

Christina Gezelius /M & S 08-672 84 31
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar