torsdag 9 maj 2013

Fullgjort uppdrag

Åter i soffan efter att ha besökt den sista seniorserveringen i Hallstahammar. Otroligt trevliga dagar på Lövåsen, och en enormt fin respons från kökspersonalen. Det har varit otroligt kul att se hur man tar emot idéerna jag försöker förmedla. Mat kunde man redan laga, men jag tror att det kommer att bli ännu bättre med de inspirations och tillagningstips man fick. Hann även med en föreläsning på tisdagskvällen, där jag redogjorde för det projekt som vi nu genomfört. Hade även en ny andra del i den föreläsningen, där jag för första gången redogjorde för min syn på seniorserveringarnas nuvarande status, och vad som behöver förändras. Skall nu bygga ut detta material något, och sedan lägga in denna föreläsning i min digra repertoar. Inget överflöd, direkt, på folk som föreläser om maten på våra seniorserveringar. Har nu skaffat mig den baskunskap som jag anser krävs, för att kunna tillföra något även i denna miljö, som ÄR väldigt speciell.
Här följer några bilder från mina dagar på Lövåsen med det härliga gänget
Det här projektet som vi nu genomfört i Hallstahammar känns unikt och det är, mig veterligen, den första kommunen i Sverige som satsat på en helhetslösning för sina seniorserveringar, enligt den modell som Säter tillämpade för sina skolkök.
Vi började i November med en tvådagarsutbildning, gemensam för all kök & avdelningspersonal, där vi gick igenom måltiden i ett socialt sammanhang.
Efter det har jag nu besökt kommunens alla seniorserveringar, tre dagar på varje, och då i skarpt läge. Vi har jobbat utifrån en kursplan, där jag försökt få med ett stort antal moment i köket, som kan vara viktiga att vänja kökspersonalen vid. Ett nytt tanke och planeringssätt, och hur vi omfördelar resurserna i köket. Vi har jobbat mycket mot avdelningspersonalen och förstärkt och förbättrat kommunikationen mellan dessa två yrkesgrupper. Just kommunikationen mellan yrkesgrupperna är ju en av de stora stötestenarna på seniorboenden, har jag förstått, men med väldigt enkla grepp går detta att åtgärda på ett konstruktivt sätt.
Har jobbat mycket tillsammans med Mona Johansson, enhetschef för vård & omsorg, under projektets gång, och vi har gemensamt tittat över hur man kan optimera anbudsvaror och även förstärkt och förbättrat utrustningen i varje kök. 
I och med att upplägget har varit detsamma på varje seniorservering, har vi kunnat anpassa allting just i den aktuella verksamhetens miljö och verklighet.

I augusti kommer jag att återvända till Hallstahammar för att då ha ett gemensamt uppföljningsmöte med all personal som varit med på utbildningarna, för att se om det finns några svårigheter i det nya arbetssättet. Kommer även att, på hemmaplan, utarbeta ett förslag på planering som fungerar för en verksamhet med frukost, lunch och middag och helgverksamhet, och hur man kan effektivisera arbetsfördelningen kontra matsedel. Blir en utmaning:)

Nu är verkligen min förhoppning att fler kommuner börjar titta på hur man kan utveckla sina seniorserveringar. Varför inte enligt den modell jag har tillämpat? Hör av Er, ni som är intresserade. Jag kan bistå med mer detaljerad information om hur vi gått tillväga.

Fick en kul påringning mitt under pågående utbildning och då från en del av Sverige, som jag hittills inte besökt. Lät mycket intressant, och jag hoppas verkligen att detta blir av.

Nu skall jag gå ut och handla.

Michael Bäckman

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar